Norges Døveforbund

 • NDF arbeider for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon
 • NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige
 • og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling.
 • Målet er full deltakelse og likestilling.

NDF ble stiftet i 1918 og er en av landets eldste organisasjoner av funksjonshemmede

 • Rundt 2300 medlemmer og 22 lokallag
 • Forbundsstyret velges av Landsmøtet, hvert 3. år
 • Administrasjon med 9 ansatte og eget tolketeam
 • Utvalg for: ungdom, seniorer, foreldre og oppvekst, arbeidsliv, språkpolitikk og tegnspråktolking

Foreldre- og oppvekstutvalget

Mandatet til Foreldre- og oppvekstutvalget

Foreldre- og oppvekstutvalget i Norges Døveforbund har to hovedmål:

 1. å ivareta døve og hørselshemmede barns rett til språk
 2. å ivareta døve og hørselshemmede barns rett

til likeverdig opplæring i barnehage og skole.

Vi mener at døve og hørselshemmede barn skal få tilgang til både norsk og tegnspråk. Foreldre, – og oppvekstutvalget (FoU) fungerer som rådgivende organ for forbundsstyret i spørsmålet om policy NDF skal ha om oppvekstsvilkår for døve og hørselshemmede barn i alder 0 – 16 år. Oppvekstkonsulenten er også sekretær som skal gjennomføre anbefalingene fra FoU.

Hvordan jobber vi?

 • Fire utvalgsmøter i året
 • Representasjoner i brukerråd Statped
 • Facebook
 • Seminarer og konferanser
 • Interessepolitisk arbeid
 • Kunnskapsinnhenting i inn, – og utland
 • Informere foreldre og andre om forbundets oppvekstpolitikk