Hørselshemmede barn har rettigheter til å lære seg tegnspråk gjennom opplæringsloven. Elevene kan også få tilbud om deltidsopplæring i tegnspråk på et av de regionale sentrene til Statped rundt om i Norge. Pr i dag er det også kommunale heltidstilbud for tospråklige elever i Bergen, Stavanger og Oslo. I Trondheim finner vi det eneste igjenværende statlige heltidstilbudet ved A. C. Møller skole. Du kan finne ut mer om de ulike skoletilbudene her:

Foreldre

Som foreldre til et hørselshemmet barn er det mye nytt å sette seg inn i og mye som må læres. Heldigvis har vi et godt system som gir foreldre kurs, opplæring og veiledning som gjør de nye foreldreoppgavene både tilgjengelige og håndterbare.

Foreldre har også rett til tegnspråkopplæring om barnet er hørselshemmet. Statped tilbyr foreldreopplæring i tegnspråk gjennom kurstilbudet “Se mitt språk”. Dette er et 40 ukers kurstilbud som går over 16 år. Tilbudet gis i alle Statpeds regioner bortsett fra i nord. Foreldre som bor i nord får tilbud om kurs i region midt.

«Se mitt språk» sees i sammenheng med det eventuelle deltidstilbudet til barnet. Foreldrene er da på kurs samtidig som barnet/barna er på deltid. Barnet har rett på inntil 12 uker med deltidsopplæring. Foreldrene har mellom 2-3 uker med kurs i året, så foreldrene må finne andre løsninger for å følge barnet på deltid utenom kursukene.

Statped tilbyr også en rekke andre kurs. “God start” er et forholdsvis nytt tilbud. Dette er et kurstilbud for de som har barn mellom 0-3 år. Her er det både foredrag og innlegg om hørselsrelaterte temaer, og det er tegnspråkopplæring.

 

Lærere

For å undervise elever som har sin opplæring etter §2-6 kreves det 30 studiepoeng i tegnspråk på barnetrinnet og 60 studiepoeng i tegnspråk på ungdomstrinnet. Det er flere høgskoler i Norge som tilbyr slik utdanning. Frem til i dag har det eksistert studietilbud ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kunnskapsdepartementet har signalisert at etterutdanningstilbudet i tegnspråk skal innlemmes i videreutdanningsprogrammet for lærere, Kompetanse for kvalitet. Gjennom Lærerløftet har sittende regjering en uttalt satsning på norsk tegnspråk fremover.

Studiene tilbys både på deltid og på heltid. Tilbudene kan variere fra semester til semester. Besøk høgskolenes nettsider for å få oppdatert informasjon om hvilke studier som tilbys til enhver tid.

Statped tilbyr også en rekke kurs for lærere. Både i tegnspråk og i hørselsfaglige emner.

Nettverk

Når barnet er hørselshemmet, og bruker tegnspråk, er det viktig at også familie og venner får mulighet til å lære tegnspråk og noe om det å være hørselshemmet. Pårørende til døve og hørselshemmede barn kan søke NAV om å få dekket utgifter til kurs. Ål folkehøyskole og kurssenter tilbyr kurs for pårørende.

Flere av lokalforeningene til Norges Døveforbund rundt om i landet har også kurstilbud i tegnspråk. Disse kursene har kursavgifter som må dekkes av deltageren selv.

Statped tilbyr også kurs for familie og nettverk på enkelte av sine sentre. Disse kursene har også kursavgift.