Tegnspråk læres best i samhandling med andre tegnspråkbrukere. Akkurat som med alle andre språk må man  bruke det aktivt og bades i språket for å lære seg det godt. Og det tar tid!

Både Statped og døveforeninger rundt om i landet tilbyr kurs. I tillegg finnes det en rekke ressurser på nett. En del av disse har vi samlet til høyre på siden her: