Hvert år fødes det ca 60.000 barn i Norge. Ca 60 av disse har i en eller annen grad hørselsnedsettelser som krever oppfølging. Det er er veldig viktig at denne oppfølgingen starter så tidlig som mulig. I dag får de fleste døve og hørselshemmede barn cochleaimplantater (ci) eller høreapparater. Les mer om cochleaimplantater og høreapparater.

Definisjoner

Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselshemming.

Betegnelsen døv brukes ofte på to måter: for å betegne et hørselstap som er så stort at det ikke kan avhjelpes av høreapparater, og/eller som en identitetsmarkør for å vise at man identifiserer seg med døv kultur og bruker tegnspråk.

De som betegner seg som tunghørte, har hjelp av høreapparater og bruker ofte norsk talespråk i sin kommunikasjon.

Statped har utarbeidet en ordliste over begreper som ofte er i bruk på fagområdet hørsel. Der finner du flere definisjoner på hørselstap og andre nyttige definisjoner.

Det er helt normalt å få en sorgreaksjon når du får vite at sønnen eller datteren din enten er hørselshemmet eller døv. De aller fleste hørende foreldre har nok kjent på denne følelsen. De aller færreste har god kjennskap til hørselshemminger fra før, og det er velkjent at det som er ukjent ofte også er skummelt. Det er viktig at en tillater seg å ha disse reaksjonene og at man er klar over hvilke reaksjoner som kan komme.

Noe er helt sikkert; det vil bli bedre og dere vil ikke stå alene. Dere vil treffe mange i samme situasjon og det er et godt apparat som skal hjelpe til med veiledning, tilrettelegging og opplæring. Statped har et eget straksteam som kan kontaktes ved nyervervede hørselstap.

Med kunnskap og erfaringer kommer også tilpasningen til en ny livssituasjon på plass. Det beste rådet som kan gis er: snakk med andre foreldre i samme situasjon. Snakk med hørselshemmede voksne. Snakk med fagpersoner. Slik vil dere finne ut at det i de aller fleste situasjoner vil gå veldig bra.

Og dere vil lære så mye nytt. Dere vil bli kjent med så mange nye mennesker dere aldri ville møtt eller bli kjent med ellers.

Dere får også mulighet til å lære dere et nytt språk, norsk tegnspråk. Et språk som er utrolig nyttig å kunne når en eller flere i familien er hørselshemmet. Som er veldig praktisk å kunne for alle, egentlig. Statped tilbyr tegnspråkopplæring for foreldre til hørselshemmede barn. Informasjon om «Se mitt språk» finner du her.