Hvert år fødes det ca 60.000 barn i Norge. Ca 60 av disse har i en eller annen grad hørselsnedsettelser som krever oppfølging. Det er er veldig viktig at denne oppfølgingen starter så tidlig som mulig. I dag får de fleste døve og hørselshemmede barn cochleaimplantater (ci) eller høreapparater.

Tegnspråk

I tillegg til oppfølging av hjelpemidlene er det særdeles viktig at språkstimuleringen blir fulgt opp.  Hørselstap vil i mange tilfeller påvirke talespråkutviklingen. Det er derfor viktig at barnet både får lytte- og taletrening og tilgang til tegnspråk. Språk er viktig for kommunikasjon og samhandling med andre, og for barnets læring.

“Tegnspråk er det eneste sikre kortet for språktilegnelse hos et hørselshemmet barn.”

Øystein Vangsnes, professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Tromsø.

De fleste døve og hørselshemmede barn som blir født i dag, eller som seinere får hørselsnedsettelser, har hørende foreldre. De fleste barna starter i sin nærbarnehage eller nærskole. De fleste foreldre, barnehagelærere og lærere har liten kjennskap til hørselsnedsettelser og tegnspråk. Det er en ny verden som åpner seg. Ny kunnskap som tilegnes. Mange lærer seg også et nytt språk; norsk tegnspråk.

Rettigheter

Det er mange rettigheter å forholde seg til når du har et hørselshemmet barn. Det kan være lurt å ta kontakt med Norges Døveforbund som vil hjelpe deg å skaffe deg en oversikt. Kjenner du andre foreldre med hørselshemmede barn kan de også gi deg mange gode råd.

For å komme raskt i gang med oppfølgingen slik at barnet får den hjelpen det trenger, er det lurt å kontakte Statped. Kommunen din kan kjøpe tjenester av Statped for å sikre barnet ditt den oppfølgingen det har rett på og trenger. Statped har et straks-team som veileder foreldrene i den tidlige fasen og gir de kunnskap om veien videre.

Reaksjoner

Det er helt naturlig for foreldrene å oppleve en sorgprosess når man får vite at barnet er hørselshemmet. Mange foreldre forteller om dette. Mange foreldre forteller at det som hjalp de videre og ut av denne prosessen var å møte andre foreldre i samme situasjon og få snakke med voksne døve og hørselshemmede. Det kan være svært nyttig og oppløftende å snakke med noen som har gått veien før deg og som kan gi deg gode råd.

For det kommer til å gå bra med barnet ditt! Veien blir nok bare en annen, ikke helt slik som du har sett for deg. Men det blir en spennende vei med mange nye bekjentskaper og mye ny kunnskap. Mange forteller også om verdifull læring om seg selv som medmenneske, som forelder som de ikke hadde fått ellers.

Camilla, som er mamma til en hørselshemmet gutt på 6 år, sier:

“Selv om han har mistet hørsel, har han likevel vunnet så mye. Vi som familie har vunnet så mye. Vi får alle lære oss tegnspråk og vi har blitt kjent med så mange fantastiske mennesker som vi ikke en gang hadde truffet om ikke han hadde vært hørselshemmet.”