Lær mer om

Råd & rettigheter

Er barnet ditt hørselshemmet har han eller hun de samme rettigheter som andre barn i skolen. Den norske skole har inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæring som noen av sine overordnede prinsipper. Her kan du lese om rettighetene omkring barn med hørselshemming.

For foreldre

Hvert år fødes det ca 60.000 barn i Norge. Ca 60 av disse har i en eller annen grad hørselsnedsettelser som krever oppfølging. Det er er veldig viktig at denne oppfølgingen starter så tidlig som mulig. Her kan du lese hva som er viktig å vite som forelder.

Opplæring

Hørselshemmede barn har rettigheter til å lære seg tegnspråk gjennom opplæringsloven. Elevene kan også få tilbud om deltidsopplæring i tegnspråk på et av de regionale sentrene til Statped rundt om i Norge. Les mer om opplæring i tegnspråk her.